PositionHome > About HJNU > Content
Leadership

Leaders of HJNU:

 

Ji Guanglu 

Secretary of Party Committee

 

 

Yang Xianlan

President

 

Fu Yongchang

Deputy Secretary of Party Committee

 

Wu Bing

Chair of Disciplinary Inspection Committee

 

 

Zhou Jinfang

 

Pan Shidong

 

Chen Jun

 

Yu Quanshou

 

Sun Liping

 

Zhang Ping

 Hanjiang Normal University Copyright © 2017 Hanjiang Normal University . All Rights Reserved. 
No.18, South Beijing Rd, Shiyan, 442000, Hubei Province, CHINA
Tel: 0719-8846198  
weixin
weibo